Ja tenim el programa de les activitats de la Castanyada 2015.

El podeu descarregar aquí.

Aquest curs escolar hem renovat les cadires i les estovalles!

Foto menjador. cadires i estovalles

Dimarts 22 de setembre de 2015 a les 16:45 h.cartell CE


 

 

 Reunió General d'Escola. Dilluns 28 de setembre de 2015, a les 16:45 h.

r. general cartell

 A totes les reunions hi haurà un servei d'acollida gratuït organitzat per l'AMPA

Reunions de classe:

reunio familiesTotes les reunions són a les 16:45 h.

 

Reunió CI (1r i 2n). Dimecres 30 de de setembre de 2015

 

 

Reunió CM (3r i 4t). Dimecres 14 d'octubre de 2015      

 

Reunió CS (5è i 6è).  Dijous 15 d'octubre de 2015   

 

Educació Infantil:

 

Reunió P4.  Dilluns 19 d'octubre de 2015 

 

Reunió P5.  Dimarts 20 d'octubre de 2015   

 

Reunió P3.  Dijous 29 d'octubre de 2015  

 

Està en tràmit de publicació al DOGC la resolució per a la preinscripció del curs 2015-2016. Es mantenen els mateixos criteris generals i complementaris d’admissió d’alumnes i els barems que es van aplicar el darrer curs.

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

 • De l'10 al 17 de març, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:

 1. Criteris generals 
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
  • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
 2. Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

Criteris específics de prioritat

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.