Hem fet uns bombons amb xocolata i fruits secs que estan per llepar-se'n els dits. 

 

5

1  2  3

      4    6