Imprimeix

calendari horari

Calendari

El calendari escolar serà el que per a cada curs aprovi el Departament d’Ensenyament de la Generalitat als Centres d’Educació Infantil i Primària. Els períodes de jornada intensiva i els dies de lliure elecció seran triats pel Consell escolar, un cop escoltat el Claustre. El gerent del CEB és qui els autoritza.

Horari

Horari general dels alumnes d’Educació Infantil i primària: de 9h a 12:30h i de 15h a 16:30h.

Sessions en jornada partida

Les sessions de classe a primària són d’una hora al matí. El pati és de 1⁄2 hora a les 11 h. A la tarda les sessions duren hora i mitja o bé 3⁄4 i 3⁄4 o bé una hora una sessió i 30 minuts l’altra, depenent de l’àrea i activitat. A parvulari l’horari de classe i de pati és més flexible, menys quan entren els especialistes, que també fan classe a primària.

Sessions en jornada continuada

A primària, les tres primeres sessions de classe són de 50 minuts. Entre la segona i la tercera fem un pati de 30 minuts. La quarta sessió dura una hora. A parvulari l’horari de classe i de pati és més flexible.

El temps d’esbarjo és considerat una activitat educativa integrada en l’horari lectiu de l’alumnat.

Horari mestres

Les famílies dels alumnes d’infantil podran entrar al recinte escolar per acompanyar o per recollir els seus fills. A la tarda, poden entrar a partir de les 16:20 h, per evitar aglomeracions i per no coincidir exactament amb l’horari de primària. De totes maneres, els alumnes de parvulari que esperen que els germans de primària els vagin a recollir, romandran a dins de l’escola fins que els seus germans arribin.

L’horari d’obertura del centre és a les 9h i es tancaran les portes d’entrada a les 9:20h, tant la del carrer Arc de Sant Martí com la del carrer Alta de Pedrell. A la tarda, s’obriran les portes a les 16:20h i es tancarà la porta del carrer Arc de Sant Martí a les 16:50h i la porta del carrer Alta de Pedrell a les 16:45h.

Les famílies dels alumnes de primària de 1r a 4t s’hauran d’esperar a la porta d’entrada del primer pavelló, on estan les classes de CI i CM. Les famílies dels alumnes de 5è i 6è s’esperaran a l’entrada del segon pavelló.

Els alumnes que no compleixin l’horari d’entrada seran avisats pel tutor/a i si no es millora la puntualitat, la direcció parlarà amb la família i si és necessari derivarà el cas a la treballadora social de l’EAP.

Les famílies poden anar a recollir els alumnes de parvulari a les classe i els de primària els recullen a davant de les terrasses dels dos pavellons, però en cap cas no es pot passar per davant dels finestrals i mirar pels vidres, ja que distreuen l’activitat que fan els seus fills i companys de classe. Els alumnes que tenen autorització per sortir sols, o amb germans, poden fer-ho. La mestra guarda les autoritzacions a l’arxiu de classe, a secretaria. Totes les mestres que intervenen en el grup han de saber quins alumnes marxen sols. Així i tot hi ha d’haver la llista penjada a classe o bé al suro de l’entrada indicant-ho.

No es poden quedar alumnes ni acompanyants (pares, tutors legals, avis, cangurs...) al recinte ni als patis de l’escola un cop finalitzada l’activitat lectiva a no ser que els alumnes facin una activitat extraescolar. S’ha de sortir abans de les 16:45 h, que es quan el conserge i la secretària tanquen les portes, ja que quedar-se perjudicaria la tasca que fan les persones que s’encarreguen de la neteja, a més a més ja no hi ha el conserge per obrir la porta. Els alumnes que hagin de sortir abans d’acabar la jornada escolar cal que portin una nota signada a l’agenda per la família indicant-ne el motiu i l’hora de recollida.