lectura en parella“Llegim en parella” es basa en la tutoria entre iguals i aprenentatge cooperatiu: es tracta de parelles d’alumnes del mateix curs o bé es fa amb alumnes de cursos diferents (exemple: 2n i 4t) amb lectura molt diferent de competència. Les sessions són de mitja hora. 

Objectius:

    • Millorar la competència lingüística
    • La lectura i la comprensió lectora
    • L’expressió oral
    • Millorar la competència social i ciutadana
    • Millorar la competència d’aprendre a aprendre

“Llegim en parella” és molt utilitzat en molt països sota la denominació de “peer tutoring” i recomanada per experts en educació.

Les sessions de “lectura en parella” estan estructurades de tal forma que l’alumne tutor aprèn, ensenyant al seu Company i alhora l’alumne tutorat aprèn gràcies a l’ajuda personalitzada i personal que rep del seu Company tutor. És una metodologia molt pautada perquè tothom sàpiga què ha de fer en cada moment. Cada grup té una mestra responsable i una d’elles coordina l’activitat i prepara les lectures.