Imprimeix

En cada cicle d’educació primària es realitzarà com a mínim un treball o projecte interdisciplinari de caire competencial sobre un aspecte de la realitat, amb activitats que
requereixin l’aplicació de coneixements de diverses àrees. 

Projectes interdisciplinaris de cada cicle: