L’AMPA gestiona el servei de menjador de l’Escola Arc Iris. L’empresa contractada es responsabilitza de tot el seu funcionament. Actualment l’empres de menjador és “SetiTria”. L’Equip directiu supervisa les actuacions i vetlla pel caràcter educatiu del servei. El Consell Escolar del centre aprova la gestió i el funcionament.
 

AQUÍ TROBAREU MÉS INFORMACIÓ DEL SERVEI