El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents membres de la comunitat escolar en el govern del centre.

Membres del Consell Escolar

Directora del centre i Presidenta del Consell Escolar

Eulàlia Busquets Icart

Cap d’estudis

Ma Rosa Martín Escaño

Regidor o representant Ajuntament

 Sílvia Ruiz

Representants sector professors

Victor Beltran Mora

Maria del Carmen Ramírez Roma

Clara Bergós Civit

Representants sector pares d’alumnes

Elisabet Abazolo Rodríguez

Adrià Bosch Garcia

Laura Palacín Ortega

Oihana Goicoechea Aranza

Representant AFA

Joan Beltrán

Representant sector PAS

Maria Dolores Cano Benito

Secretària del Consell Escolar

Lilian Pérez Riera

 

Accés al resum del darrer consell Escolar