El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents membres de la comunitat escolar en el govern del centre.

Membres del Consell Escolar

Directora del centre i Presidenta del Consell Escolar

Sra.Eulàlia Busquets Icart

Cap d’estudis

Sra.Ma Rosa Martín Escaño

Regidor o representant Ajuntament

Sra.Ana Rigalt Benito

Representants sector professors

Sr. Joan Alcoberro Gual

Sra. Alegría Serra Terzi

Sra.Clara Bergós Civit

Sra. Lidia Aguilera Pereira

Sra. Ana Eugènia Colomer Pastor

Sra. Lorena Alonso Casado

Sr. Jorge Muzas Pérez

Representants sector famílies 

Sra.Nerea Martinez Mora

Sr. Antonio Mera Nanin

Sr. Alberto Marin Salinas

Sra. Ma Lourdes Guerrero Borque

Sra. Núria Salas Pliego

Representant AFA

Sr. Joan Beltrán Alarcón

Representant sector PAE

Sr. Kevin Cid Alonso

Representant sector PAS

Sra.Maria Dolores Cano Benito

Secretària del Consell Escolar

Sra. Carolina Sero Rovira

 

Accés als acords del Consell Escolar