El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents membres de la comunitat escolar en el govern del centre.

Membres del Consell Escolar

Directora del centre i Presidenta del Consell Escolar

Sra.Eulàlia Busquets Icart

Cap d’estudis

Sra.Ma Rosa Martín Escaño

Regidor o representant Ajuntament

 Sra.Sílvia Ruiz

Representants sector professors

Sr.Victor Beltran Mora

Sra.Sívia Climent

Sra.Clara Bergós Civit

Sra. Núria Iserte

sra. Ana Colomer

Sra. Maria del Carmen Ramírez

Representants sector famílies 

Sra.Nerea Martinez

Sr.Adrià Bosch Garcia

Sr.Julio Granadero

Sra.Laura Palacín Ortega

Sra.Oihana Goicoechea Aranza

Representant AFA

Sr.Joan Beltrán

Representant sector PAS

Sra.Maria Dolores Cano Benito

Secretària del Consell Escolar

Sra.Lilian Pérez Riera

 

Accés als acords del Consell Escolar