L’escola es va crear en un moment difícil de la vida del país. Neix amb el nom d'escola "26 de Enero", el curs 1942-1943. El sistema educatiu vigent no era satisfactori i hi havia una evident necessitat de renovació, que la legalitat vigent no permetia aplicar. Així i tot durant aquells temps difícils fou una escola oberta i lligada a l'entorn i al país, malgrat les duríssimes condicions polítiques de la dictadura franquista.

En la democràcia l’escola canvia de nom i passa a dir-se “Escola Municipal Arc Iris”. A partir d’aquest moment s’inicia un procés general de reformes per a la millora de l’educació dels nostres infants, en un context de llibertat.

L'Ajuntament creà aquesta escola sanatori per acollir els nens i nenes amb retards de desenvolupament físic, els quals eren motivats per les dures condicions de vida que patien: mala alimentació, etc, agreujades per la recent guerra.

Els alumnes venien de diferents barris de la ciutat. Hi havia vuitanta nens i vuitanta nenes. Aquests alumnes, estaven necessitats d'unes atencions especials: aire lliure, sol, alimentació sana i control mèdic constant. Hi havia classes a l'aire lliure, tenien cura del jardí i de l'hort, i a més feien gimnàstica, música i plàstica.

L'escola era com una petita comunitat educativa on es vivia com una família. L'ambient de treball era tranquil i relaxat. Les classes es feien a l'aula i moltes estones a l'aire lliure.

01 04 05

Enric Gibert i Camins fou el primer director del centre i aportà l'experiència pedagògica adquirida a les escoles i colònies escolars de l'Ajuntament de Barcelona durant el període republicà. La seva manera de fer va permetre que els nens i les nenes gaudíssin d'una escola activa, oberta i lligada a l'entorn i el país, malgrat les duríssimes condicions polítiques de la dictadura franquista.

Els anys setanta

És l'escola experimental del "Plan de educación". L'any 1979 s'inicia l'ensenyament en català i també es fa la proposta de canviar el nom de "26 de Enero" pel d'"escola Arc Iris".

Els anys vuitanta

L'any 1982, té lloc la formació de l'APA. El 1986, es construeix l'edifici per a educació preescolar. S'inicia el parvulari a l'escola: P-4 i P-5. Es constitueix el consell escolar. Es fa el reglament de règim intern i s'inicia el projecte educatiu. I es crea la revista d'escola El Reglet.

Els anys noranta

Es consolida el projecte d'escola de tots els anys passats, projecte educatiu, projecte lingüístic, i avancem en nous reptes cap al futur. El 1990, s'inaugura el gimnàs i celebrem les primers jornades esportives, tot i que en anys anteriors ja hi havia activitats esportives similars. S'inicien les primeres jornades de jardineria amb les famílies, tot i que cal dir que des d’els inicis de l'escola i llarg dels anys ja hi havia hagut activitats de jardineria. El 1992, celebrem el Cinquantenari de l'escola, amb actes múltiples. A partir d'aquest any s'inicien els tràmits per fundar l'Associació d'Exalumnes, i se signen els seus Estatuts el 1993. El 1997, amb motiu del 55è aniversari, els alumnes de l'escola construeixen el gegant Martí i a partir d'aquí es comença a preparar la formació de la colla gegantera, i se signen els seus Estatuts el 1994.

A partir del 2000 fins ara

El 2000, iniciem la nostra trajectòria com a escola verda i participem en l'Agenda 21 Escolar, en la línia del que hem estat treballant tots aquests anys, a l'escola Arc Iris. I avancem amb les noves tecnologies, tant pel que fa a dotació, com a la preparació de mestres, per poder incidir directament en els alumnes.