Presentació

L'Escola Arc Iris és un centre públic que pertany a la xarxa municipal d'educació infantil i primària. És una escola d’arrels històriques, en contínua innovació pedagògica i amb un caràcter propi basat en una línia que dóna cohesió a l'educació dels nostres alumnes, de 3 a 12 anys, i que té molt en compte la formació humana. Posem un èmfasi especial en la innovació tecnològica i científica i en l'aprenentatge dels diferents llenguatges. Oferim un servei de qualitat amb un entorn privilegiat i amb instal·lacions i recursos que ho possibiliten.

L’escola Arc Iris ofereix un ensenyament de qualitat. És una escola catalana, plural i laica. Inspirada, entre d’altres idees, en els quatre pilars de l'educació recollits en l'Informe Delors per a la Unesco:

 • Aprendre a conèixer
 • Aprendre a fer
 • Aprendre a conviure
 • Aprendre a ser

Inspirada en les intel·ligències múltiples:

 • Inteligencia lingüístico-verbal
 • Inteligencia lógico-matemática
 • Inteligencia espacial
 • Inteligencia cinestésica-corporal
 • Inteligencia musical
 • Inteligencia interpersonal
 • Inteligencia intrapersonal
 • Inteligencia naturalista.

I inspirada en l’educació emocional, que és un dels pilars bàsics de la pedagogía que volem aplicar a l’Arc Iris.
 

Projecte d'escola