Acolliment digital a l’alumnat

Introduir les dades complementàries de l’alumnat a l’Esfer@

Crear un correu personal d’escola, als alumnes de 4t, 5è i 6è, per tal de tenir accés a les eines Google for education.

Utilitzar el Google Classroom com a eina de treball, entre d’altres. Els alumnes podran accedir amb el seu usuari de correu de centre.

Tenir en préstec un portàtil. En el marc del Pla d’Educació Digital de Catalunya, el Projecte d’acceleració de la transformació digital desplega, com a una de les intervencions, dotar d’equipaments l’alumnat de 5è i 6è. Aquests equipaments aniran etiquetats amb el seu número de llista.

La coordinadora digital és la responsable de gestionar les dades amb l’identificador digital i la contrasenya dels alumnes (Dades extretes de INDIC), així com el control i la conscienciació de responsabilitat als mateixos. A més, l’escola ha fet una carta de compromís i responsabilitat per les famílies i l’alumnat.

S’ha incorporat a les NOFC la normativa i tractament dels equipaments. S’ha elaborat un protocol d’incidències que recull les diferents casuístiques.

 

Acolliment digital docent

Introduir les dades personals al sistema per tal de rebre informacions de l’escola.

Crear un correu docent XTEC.

Donar d’alta al GUAC al nou docent.

Compartir la carpeta compartida docent per tal de poder accedir a les informacions i els documents d’escola (programacions, documentació d’escola, informes d’avaluació, actes..)

Dotar d’un ordinador portàtil amb accés a internet. En cas de no tenir accés a un portàtil, l’escola es compromet a intentar deixar un portàtil. Tots els dispositius es retornaran al finalitzar el curs escolar.

Proporcionar un codi o contrasenya per poder fer fotocòpies.

Informar de l’estratègia digital del centre

 

Acolliment digital a les Famílies

Informar a les famílies de l’accés i funcionament del canal de comunicació amb els tutors/es, l’AFA i la resta de comunitat educativa, així com la web de l’escola,

Actualitzar les dades familiars a ESFERA, anualment.

Informar i demanar les autoritzacions d’accés als recursos digitals a les famílies

Saber si totes les famílies disposen de connectivitat a Internet a la seva llar i dotar de MIFI a aquelles famílies que no en tenen. Aquest dispositiu caldrà retornar-lo en finalitzar el curs escolar.

Informar quin és l’espai Virutal d’Aprenentatge (EVA) que utilitzarà el seu fill/a i quin és el sistema d’accés.