convivenciaL’escola afavoreix les relacions positives i respectuoses envers les persones i l’entorn i potencia mantenir un bon clima al centre. Quan sorgeix algun conflicte esdevé necessari actuar de manera coherent i establir les mesures necessàries. Aquestes són clares i conegudes per tothom.

Les mesures de promoció de la convivència responen als valors expressats en el projecte educatiu i afavoreixen el treball en equip, el respecte, l’autonomia i l’exercici de les
responsabilitats dels diferents sectors de la comunitat educativa. Una bona comunicació facilita la participació i la col·laboració entre les persones i és un element de prevenció de possibles conflictes.

ACCEDIU AQUÍ

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA