En cada cicle d’educació primària es realitzarà com a mínim un treball o projecte interdisciplinari de caire competencial sobre un aspecte de la realitat, amb activitats que
requereixin l’aplicació de coneixements de diverses àrees. 

Projectes interdisciplinaris de cada cicle:

  • Cicle Inicial. La tortuga mediterrània.
  • Cicle Mitjà. El teatre.
  • Cicle Superior. La ràdio.