El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més
llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.

Els mestres participants en el Grup d'Experimentació Plurilingüe, són: l’especialista d’anglès i els metre tutors de CS que imparteixen temàtiques duna àrea en anglès (CLIL).
Reben formació específica dels àmbits d'aprenentatge prioritzats pel centre. Formació presencial i a més a més es disposa d'un entorn virtual de treball dins de l'espai Odissea.

L’escola participa amb el Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme (GEP). Projecte que es posa en marxa per assolir els objectius d’Europa 2020 vers la competitivitat europea, els principis d'internacionalització i d'èxit escolar de l’acord de govern i s’alinea amb els compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüsime del sistema educatiu a Catalunya.

El Pla d'Experimentació per al Plurilingüisme compte amb recursos específics per a les activitats temàtiques a l'aula.