Depenen de les demandes i del que l’escola pot aportar, estem oberts a altres companyes, com la que hem portat a terme aquests anys: “posat la gorra”, recollida de joguines per
campanya de reis, etc.