Imprimeix

banc de llibres

La finalitat d’aquest programa és facilitar, de manera cooperativa i mitjançant el sistema de préstec, llibres de text i material didàctic complementari de diferents àrees, matèries i assignatures establertes per als diferents nivells educatius, a l’alumnat matriculat A L’Arc Iris.

Objectius

El projecte de socialització va començar a posar-se en marxa el curs 2000-2001 i es desenvolupa fins a l’actualitat.