L’AFA gestiona el servei de menjador de l’Escola Arc Iris. L’empresa contractada es responsabilitza de tot el seu funcionament. Actualment l’empresa de menjador és “9NaturalCuina”. L’Equip directiu supervisa les actuacions i vetlla pel caràcter educatiu del servei. El Consell Escolar del centre aprova la gestió i el funcionament.