El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents membres de la comunitat escolar en el govern del centre.

Membres del Consell Escolar

Directora del centre i Presidenta del Consell Escolar

Ana Eugenia Colomer Pastor

Cap d’estudis

Ma Rosa Martín i Escaño

Regidor o representant Ajuntament

Enric Torrelles Figueras

Representants sector professors

Natividad Sendra Folqués

Victor Beltran Mora

Esther Vallespín Monleón

Lilian Pérez Riera

M. Carmen Ramírez Roma

Natàlia Ramírez Flor

Representants sector pares d’alumnes

Elisabet Abazolo Rodríguez

Eva María García Gómez 

Jorge José Belmonte Bexa

Albert Tarancon Rubio

Representant AMPA

Susana Carrera Alfonso

Secretària del Consell Escolar

Eulàlia Busquets Icart