El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents membres de la comunitat escolar en el govern del centre.

Membres del Consell Escolar

Directora del centre i Presidenta del Consell Escolar

Núria Guasch i Vidal

Cap d’estudis

Ma Rosa Martín i Escaño

Regidor o representant Ajuntament

Enric Torrelles

Representants sector professors

Montse Ollé

Ma Eugenia Colomer

Carmina Sebe

Lilian Pérez

Maica Ramírez

Representants sector pares d’alumnes

Rosa Maria Castellà

Eva Fornell

Jordi Belmonte

Representant AMPA

Josep Bondia

Secretària del Consell Escolar

Alegría Serra i Terzi