jardineriaL’objectiu de l’Arc Iris es ajudar als infants a ampliar el seu camp d’observació tant com sigui possible i estimular el seu desig d’indagar. Observant el món viu “in situ”, ja que afavoreix el plantejament d’interrogants i desperta en els alumnes l’esperit científic.

A la nostra escola es realitzen tallers de jardineria a les dues etapes:

  • A educació infantil es realitzen amb el jardiner i/o tutora, mestra de parvulari, TEI.
  • I aeducació primària amb el jardiner, amb mig grup classe.

A cada cicle es programen les activitats conjuntament el/la tutor/a de cada crus i el jardiner.