El claustre és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tots els mestres i el presideix el director o directora del centre.

Equip directiu

Núria Guasch
 Directora
Coordinadora de Primària i Media Ambient. Web.

Ma Rosa Martín
 Cap d'estudis
Coordinació informàtica. Web.

Alegria Serra
 Secretària acadèmica

Comissió d'atenció a la diversitat

Fermina Navarro
 EAP

Antònia Gabriel
 Mestra Educació Especial

Ma Rosa Martín
 Coordinadora atenció a la diversitat

Mestres d’educació infantil

Tutores

Natàlia
 Tutora P3

Araceli Cucala
 Tutora P4

Eulàlia Busquets
 Tutora P5
Coordinadora d'Educació Infantil

Carmina Sebé
 4a mestra

Ana Duño
 Tècnica d'educació infantil

Altres mestres que intervenen a l'etapa d'educació infantil

Maica Ramírez
 Anglès

Lilian Pérez
 Psicomotricitat

Elena Caro
 Anglès

Francisca Monedero
 Mestra de suport

Antònia Gabriel
 Mestra d'Educació Especial

Mestres d’educació primària

Tutores

Anna Colomer
 Tutora 1r

Montse Ollé
 Tutora 2n

Pilar Fernàndez
 Tutora 3r

Elena Caro
 Tutora 4t

Maria Rosa Martín
 Tutora 5è

Víctor Beltran
 Tutor 6è

Especialistes que intervenen a primària

Maica Ramírez
 Llengua Anglesa

Daniel James
 Auxiliar de conversa anglesa

Kadie Zaczek
 Auxiliar de conversa anglesa

Lilian Pérez
 Educació física

Alegría Serra
 Educació musical

Carmina Sebé
 Educació visual i plàstica
Web

Antònia Gabriel
 Educació especial

Francisca Monedero
 Mestra de suport

Altre personal

Cristina
 Bibliotecària

Miquel Travé
 Jardiner

Mª Carmen Sánchez
 Vetlladora