El claustre és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tots els mestres i el presideix el director o directora del centre.

Equip directiu

Anna Colomer
 Directora
Coordinadora de Primària i Media Ambient. Web.

Ma Rosa Martín
 Cap d'estudis
Coordinació Primària.

Lali Busquets
 Secretària acadèmica

Comissió d'atenció a la diversitat

Lidia Fortet
 EAP

Sonia Pérez
 Mestra Educació Especial

Anna Lacambra
 Coordinadora atenció a la diversitat

Mestres d’educació infantil

Tutores

Clara Bergós
 Tutora P3
Coordinadora d'Educació Infantil

Lali Busquets
 Tutora P4

Natàlia Ramírez
 Tutora P5

Carmina Sebé
 4a mestra

Ana Duño
 Tècnica d'educació infantil

Altres mestres que intervenen a l'etapa d'educació infantil

Maica Ramírez
 Anglès

Lilian Pérez
 Psicomotricitat

Elena Caro
 Anglès

Bibiana García
 Mestra de suport

Anna Lacambra
 Mestra d'Educació Especial

Mestres d’educació primària

Tutores

Anna Lacambra
 Tutora 1r

Montse Ollé
 Tutora 2n

Nati Sendra
 Tutora 3r

Esther Vallespin
 Tutora 4t

Elena Caro
 Tutora 5è

Víctor Beltran
 Tutor 6è

Especialistes que intervenen a primària

Maica Ramírez
 Llengua Anglesa

Anna Lacambra
 Mestra Educació Especial

Sonia Pérez
 Mestra Educació Especial

Lilian Pérez
 Educació física

Alegría Serra
 Educació musical

Carmina Sebé
 Educació visual i plàstica
Web

   
 

   
 

Altre personal

Cristina
 Bibliotecària

Joan Navarro
 Jardiner

Mª Carmen Sánchez
 Vetlladora