El claustre és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tots els mestres i el presideix el director o directora del centre.

Equip directiu

Lali Busquets
 Directora
Coordinadora de Medi Ambient 

Ma Rosa Martín
 Cap d'estudis
Coordinació Primària  Coordinació Web

Montse Ollé
 Secretària acadèmica

Comissió d'atenció a la diversitat

Lidia Fortet
 EAP

Anna Lacambra
 Coordinadora atenció a la diversitat

Mestres d’educació infantil

Tutores

Clara Bergós
 Tutora P3
Coordinadora d'Educació Infantil

Carmina Sebe
 Tutora P4

Eulàlia Barceló
 Tutora P5

Lali Busquets
 4a mestra

Teresa Marcos
 Tècnica d'educació infantil

Ana Duñó
 Tècnica d'educació infantil

Altres mestres que intervenen a l'etapa d'educació infantil

Maica Ramírez
 Anglès

Lilian Pérez
 Psicomotricitat

Juan Carlos Medina
 Anglès

Anna Lacambra
 Mestra d'Educació Especial

Alegría Serra
 Educació musical

Mestres d’educació primària

Tutores

Anna Colomer
 Tutora 1r

Nativitat Sendra
 Tutora 2n

Patricia Gordo
 Tutora 3r

Esther Vallespin
 Tutora 4t

Juan Carlos Medina
 Tutor  5è

Víctor Beltran
 Tutor 6è

Especialistes que intervenen a primària

Maica Ramírez
 Llengua Anglesa

Anna Lacambra
 Mestra Educació Especial

Lilian Pérez
 Educació física

Alegría Serra
 Educació musical

Carmina Sebé
 Educació visual i plàstica

Maica Ramírez
 Anglès

Altre personal

Cristina
 Bibliotecària

Joan Navarro
 Jardiner

Mª Carmen Sánchez
 Vetlladora