coloniesLes colònies proporcionen un marc idoni per al desenvolupament i afavoreixen la cohesió del grup, l'experimentació, la descoberta de l’entorn i l'autonomia dels infant.

Participar en unes colònies possibilita que els alumnes gaudeixin d'una experiència de gran valor pedagògic, ja que proporcionen un conjunt d'activitats educatives que es realitzen a l'aire lliure, fora de l'escola i possibiliten als nens i a les nenes un marc idoni per potenciar el desenvolupament i aprofitament de la vida del grup-classe, el desenvolupament de l'autonomia personal dels infants i la capacitat lúdica així com el contacte i coneixement del medi natural i social.

Les colònies ofereixen unes possibilitats que les converteixen en una experiència educativa i vivencial única. En un medi diferent a l'habitual i allunyat de la família: el nen/a ha de posar en funcionament recursos també distints als habituals, la qual cosa el farà adquirir autonomia personal. Una convivència intensa i continuada amb els companys: el nen/a pot aprofundir en el coneixement de l'altre a la vegada que aprèn a conviure-hi. Una convivència continuada amb els educadors/es: el nen/a assolirà un coneixement més profund dels mestres i aprendrà a conviure amb adults que no són de la seva família. Unes experiències a la natura: el nen/a coneixerà i descobrirà la natura, el món rural i els paisatges, mitjançant l'observació directa i aprendrà a valorar-la i a respectar-la. Un bon lligam entre els aspectes físics intel·lectuals i socials: els nens/es podran exercitar d'altres potencialitats. Un ambient propici a l'activitat experimental.

A l’escola Arc Iris els nostres infants fan colònies a tots els cursos de P3 fins a 6è. La durada és variable en funció de l’edat o del tipus de colònies (per exemple, si s’escull un camp d’aprenentatge).