A partir de la visió del centre, del PEC i de la diagnosi que , s’han establert diferents objectius per implementar durant els pròxims anys:

ENLLAÇ ALS OBJECTIUS

Objectius