idiomesEl Projecte Lingüístic del nostre centre forma part del Projecte educatiu i és un instrument de reflexió del tractament de les diverses llengües que hi ha al centre i s’adapta a la nova realitat sociolingüística.

A l’escola Arc Iris apostem per el Plurilingüisme, volem que aquest sigui també un dels nostres aspectes diferencials. El nostre objectiu és aconseguir parlants plurilingües. Per això posem tots els esforços per tal que la llengua anglesa passi a ser una llengua important en l’aprenentatge a l’escola.

A la nostra escola s’imparteix la llengua anglesa des de p3 a 6è. A Educació Infantil i Cicle Inicial les classes es fan en grup partit i a partir de Cicle Mitjà i Cicle Superior es fan, a més d’en grup partit, amb tot el grup classe.

Hem participat amb el projecte d’innovació en llengua anglesa (PELE) i ara participem amb el PEG (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme). L’objectiu és l’ús de la llengua anglesa com a vehicle de comunicació en àrees no lingüístiques.

Els nostres objectius són:

  • Despertar la curiositat per l’aprenentatge de la llengua anglesa.
  • Incrementar el contacte de l’alumne amb la llengua anglesa.
  • Usar la llengua anglesa des de diferents àmbits.
  • Aconseguir una competència comunicativa que permeti als alumnes fer un ús efectiu de la llengua en situacions quotidianes.
  • Utilitzar l’anglès com a llengua d’ús i integrada als aprenentatges (CLIL). Implementem àrees en llengua anglesa: Fem temari de l’àrea de Medi Natural en anglès, Science, a CM 3r i a CS, 5è i 6è.

A més de la mestra especialista d’anglès tenim dos mestres més, un d’ells amb l’especialitat de llengua anglesa i l’altre amb coneixements d’anglès, que donen una part del temari de Medi Natural en anglès , Science, i a més a més, hem reincorporat l’auxiliar de conversa, que és professor natiu, per tal de potenciar l’expressió oral i la dicció.

VEURE PROJECTE LINGUÍSTIC