agenda21 logo

Com a escola verda, tenim com a objectiu principal consolidar una conducta respectuosa amb el medi ambient. Per això treballem per:

  • la defensa de la natura i de l'entorn.
  • modificar actes que han d'anar acompanyats de conscienciació i comprensió de la problemàtica mediambiental.
  • reduir, reutilitzar i reciclar per tal de minimitzar l'impacte dels residus en el nostre entorn natural.
  • aconseguir un model participatiu (alumnes, mestres, personal de l'escola i famílies).

Des del consell d’alumnes es fa el seguiment de les actuacions i es recullen propostes. Des del claustre de mestres es programen les activitats. La coordinació del projecte recau amb un membre de l’equip directiu.

Cada any es porta a terme el pla d'actuació i millora ambiental del centre. 

L'Agenda 21 és un pla per aconseguir un model de societat més sostenible que es basi en una relació més respectuosa amb els recursos naturals i més equitativa en el seu ús i beneficis, que preservi el nostre entorn i que millori la qualitat ambiental i la salut de les persones.

L'escola Arc Iris té el compromís i la voluntat de treballar activament en la pròpia Agenda 21 Escolar, que representa emprendre accions concretes de millora en relació amb el medi ambient i la sostenibilitat en el nostre entorn immediat.

Cada any fem el pla d'actuació i millora ambiental del centre. 

Des del curs 1999-2000 formarem part d’Escoles Verdes i iniciarem un pla de treball i formació. Varem fer una diagnosi ambiental, elaborarem un pla de cohesió ambiental. Cada any les accions a realitzar del Pla d’Acció queden recollides en el Pla Anual de Centre i les propostes de millora queden explicitades a la memòria.

Participem amb Agenda 21 escolar des del curs 2000-2001 fins a l’actualitat. Dissenyem cada any les accions a realitzar, es presenten en el Programa d’Agenda 21 Escolar i són valorades en la memòria i també es recullen les propostes de millora.

L’any 2001, s'inicia el programa Escoles + sostenibles del qual formem part.

L'escola fa més de dues dècades que forma part del projecte de sostenibilitat i mediambient de Barcelona.

Projecte trienal 2021-2024