El joc té un paper essencial en les seves diferents funcions: madurativa, lúdica, social, cognitiva, afectiva-emocional, potenciadora de l’aprenentatge i del desenvolupament.

L’observació dels infants en situacions de joc lliure, amb materials i espais estimulants i entre companys diversos, afavoreix els aprenentatges de les diferents àrees de coneixement.

El Joc Compartit afavoreix el desenvolupament de les capacitats i la seva interrelació, per permetre als nens i nenes créixer integralment com a persones.

El Joc Compartit s’organitza a partir de diferents ambients d’aprenentatge. En els ambients s’hi poden trobar diferents propostes d’activitat dirigides a aconseguir uns aprenentatges que abracen totes les àrees de coneixement. Quan parlem d’ambient ens referim a un espai determinat, pot ser una aula, una part del pati, el bosc... etc. En ells s’ofereixen materials de joc dirigides a un tipus d’activitat. Treballem entre un grup d’edats diverses, de P3, P4 i P5. Cada grup està format per uns 15 alumnes.