El claustre és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tots els mestres i el presideix el director o directora del centre.

Equip directiu

Eulàlia Busquets
 Directora

Ma Rosa Martin
 Cap d'estudis
 

Carolina Sero
 Secretària acadèmica

Tutories

Lidia Aguilera
 tutora I3

Núria Luna
 tutora I4

Clara Bergós
 tutora I5

 

Irene Grande
 tutora 1r

Anna Colomer
 tutora 2n

 

Macarena Castro
 tutora 3r

Jorge Muzas
 tutor 4t

Judith Gamero
 tutora 5è

Víctor Beltrán
 tutor 6è

 

 

Altres docents

Alegria Serra i Pau
 E.Musical
 

Gisela Morreres
 E.Visual i plàstica

Joan Alcoberro
 E.Física

Ana Saborit
 Anglès
 

 

Beatriz Ripoll
 Anglès

Natalia Ramírez
 Infantil

Comissió d'atenció a la diversitat

Helena Marti
 EAP

Carolina Sero
 Mestra d'educació especial

Lorena Alonso
 Mestra d'educació especial (SIEI)

Kevin Cid
 Educador d'educació especial (SIEI)

 

Altres membres de l'equip pedagògic

Ana Duñó i Pilar Àvila
 TEI

 

Coordinacions

Lorena Alonso
 Coordinadora COCOBE

Lidia Aguilera
 Coordinadora Infantil

anna Saborit
 Coordinadora LIC