El claustre és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tots els mestres i el presideix el director o directora del centre.

Equip directiu

Lali Busquets
 Directora

Ma Rosa Martín
 Cap d'estudis
 

Lilian Pérez
 Secretària acadèmica

Tutories

Sílvia Climent
 tutora P3

Meritxell Roure
 tutora P4

Clara Bergós
 tutora P5

 

Macarena Castro
 tutora 1r

Anna Colomer
 tutores 2n

 

Pilar Avila
 tutora 3r

Núria Iserte
 tutor 4t

Elena Palacio
 tutora 5è

Víctor Beltrán
 tutor 6è

 

 

Altres docents

Alegria Serra
 E.Musical
 

Carmina Sebe
 E.Visual i plàstica

Lilian Pérez
 E.Física

Ma. Carmen Ramírez
 Anglès
 

 

Beatriz
 Anglès

Comissió d'atenció a la diversitat

Helena Marti
 EAP

Carolina Sero
 Mestra d'educació especial

Sònia Pérez
 Mestra d'educació especial (SIEI)

Kevin
 Educador d'educació especial (SIEI)