L’Arc Iris és una escola on els nois i noies aprenen a respectar i estimar la natura i a actuar a favor d’un desenvolupament sostenible. On els alumnes posen en pràctica noves maneres de pensar i actuar i aprenen a prendre decisions. On tots poden arribar a interioritzar noves maneres de veure i d’actuar i practicar-les.

entorn

Pretenem que els infants:

 • Descobreixin la riquesa natural del seu entorn immediat.
 • Aprenguin a respectar i estimar la natura i a actuar a favor d’un desenvolupament sostenible.
 • Aprofundeixin en el treball d’observació directa, d’experimentació i de recerca.
 • Coneguin i estudiïn els espais verds com elements d’equilibri ambiental.

L’escola des dels seus inicis l’any 1942, ha estat molt vinculada a l’entorn, educant en el respecte pel medi i treballant en la millora i conservació del patrimoni.

 • Aprenent pautes de comportament.
 • Aprenent a conservar el medi.

L’Escola està dotada d’espais verds, on hi podem trobar arbres, arbusts, variants de plantes, un petit hort, un petit bosquet, un petit hivernacle i umbracle, reproducció de compost intern, un centre reproductor de tortuga mediterrània, depenent del Departament de Ramaderia i Pesca i un servei de meteorologia.

Tenim el Pla d’Acció, on es recullen els objectius i actuacions a realitzar.

Objectius:

 • Integrar el programa en el projecte curricular del centre.
 • Treballar els valors.
 • Facilitar la utilització de mètodes actius d’ensenyament i aprenentatge.
 • Organitzar activitats que afavoreixin la presa de consciència i la sensibilització vers el medi ambient.
 • Incorporar criteris mediambientals.
 • Aprendre a actuar a favor d’un desenvolupament sostenible.