consell alumnesEn el consell d’alumnes s'intenta fomentar i dinamitzar la seva participació en el govern de l’escola, donant-los veu en aquells aspectes en que la seva opinió i visió poden enriquir i millorar el funcionament de la comunitat escolar. També, participar en el consell els ajudarà a entendre i conèixer els valors democràtics de la nostra societat i també dins de la nostra escola; s'ajuda els alumnes a saber aportar i comentar les seves valoracions, i també a saber
respectar les opinions dels altres. A les reunions, també es debaten i s'escolten les aportacions, idees i suggeriments de les diferents classes, i també tot el que fa referència al pla de sostenibilitat de l’escola, Agenda 21 escolar. Es coordinen les propostes dels alumnes, recollides a través de les tutories de classe i es fan arribar a l'Equip Directiu.

El Consell d’Alumnes es troba com a mínim dos cops al mes . Està format pels delegats de cada classe de primària (escollits pels seus companys), amb un docent del claustre que fa de moderador, guia, interlocutor i enllaç amb l’escola. Els delegats de cicle superior són els encarregats d’informar a les classes d’educació infantil.