“Llegint descobrim el nostre món, la nostra història i a nosaltres mateixos”.

Daniel J. Boorstin.

pla lector

La lectura és la clau del coneixement en la societat de la informació, exigeix el domini de nous sabers, de nous coneixements i habilitats, i sobretot permet crear i accedir a nous tipus de textos.

El Pla de Lectura de l’escola Arc Iris s’entén com el conjunt d’objectius, metodologies i estratègies per aprofitar tot el potencial del centre educatiu i per promoure:

  • L’aprenentatge de la lectura.
  • L’aprenentatge a través de la lectura.
  • El gust per llegir.
  • La formació d’usuaris.

El Pla de lectura vetlla per tal que el nostre centre educatiu promogui contextos de lectura, escriptura i aprenentatge, oberts a tots els textos i als formats diversos en què es presenta la informació.

Implica a tots els docents de totes les etapes i vincula l’aprenentatge de la lectura al treball curricular i disciplinar. Té en compte les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat i les
iniciatives del professorat al voltant de la lectura. 

Més informació a les NOFC