Cap d'emergència

Núria Guasch (directora del centre)

Substituta: Elena Caro (coordinadora de prevenció de riscos laborals)

Quan la cap d’emergència activa el pla d’evacuació:

 • Na Mª Dolores Cano (conserge) prem l’alarma, avisa als bombers, desconnecta les instal.lacions elèctriques i de gas, i obra la porta del carrer Arc de Sant Martí (la substitueix Ariadna Noola o Mercè Compañó, secretàries del centre).
 • Anna Duño Estrada (TEI) obra la porta del carrer Alt de Pedrell (la substitueix Eulàlia Busquets)


Punts de trobada davant una emergència provocada per un incident interior

En hores de classe: minibasquet (primària) i bosquet (parvulari).

En temps de migdia: els nens del menjador al minibàsquet i bosquet.

Punts de trobada davant una emergència provocada per un incident exterior

Si es produeix l’incident al bosquet, patis o pistes esportives i terrasses, el punt de trobada serà a l’hort (primària) i jardins de les olors (parvulari).

Si es produeix l’incident als jardins, a la cuina, a l'hort o al bosc, el punt de trobada serà al bosquet (parvulari) i al minibàsquet (primària).

Si s’ha de sortir del recinte, quan el cap d’emergència doni l’ordre sortiran els que estan a l’hort i jardí de les olors pel carrer Arc de Sant Martí cap a la plaça Catalana, i els que estàn al bosquet o minibàsquet sortiran per Alt de Pedrell també cap a la plaça Catalana.

Pla d'evacuació dels diferents espais de l'escola

Quan una persona detecta un foc o emergència avisa al cap d’emergència.

El cap d’emergència avalua la situació i activa el pla d’emergència.

Dóna ordre de prémer l’alarma i d’avisar als bombers i es dirigeix a les escales de davant de la peixera per derivar cap al punt de trobada i per fer el recompte.

Planta baixa

A: Aula de música, office i menjador.

B: Consergeria, aula d’anglès, secretaria, direcció i sala de mestres.

Responsable de planta A

Hores de classe: Alegría Serra o la mestra que està a la sala de música. Supervisa (revisa que hi sigui la responsable de planta i si no hi és, actua per ella) l'Ariadna Nolla o Mercè Compañó.

Temps del migdia: la monitora de tercer de primària.

Responsable de planta B

Hores de classe: Maica Ramírez o la mestra que està a la sala d’anglès. Supervisa (revisa que hi sigui la responsable de planta i si no hi és, actua per ella) l'Ariadna Nolla o Mercè Compañó.

Temps del migdia: Mª Rosa Martín o al apersona de l'equip directiu que hi hagi al despatx. Supervisa (revisa que hi sigui la responsable de planta i si no és, actua per ella) l'Ariadna Nolla o Mercè Compañó.

Punt de trobada

 • Hores de classe: primària a l’hort.
 • Temps del migdia: a minibàsquet els nens del menjador, els altres a l’hort.

Quan soni l’alarma tots els alumnes deixen les coses que estan fent i sense agafar res surten de les classes o del menjador en fila índia fins al punt de trobada:

 • Els alumnes que estan a la classe de música per la porta exterior de la classe.
 • Els alumnes que estan al menjador per la porta principal o per la porta de música, segons indicacions del monitor o mestra responsable de planta.
 • El personal de cuina surt per la porta principal.
 • Els alumnes i mestra que estan a la classe d’anglès per la porta principal.
 • Els mestres i personal del centre que està treballant en els despatxos i sala de mestres surten per la porta que dona a la terrassa.

El responsable de planta s’assegura que no queda cap persona a dins de l’edifici, mirant especialment l’office, els lavabos i les sales on no es fa classe.

El personal del centre que no té grup classe col·labora en la sortida dels grups, tanca les finestres i les portes dels espais exteriors.

La mestra o monitora responsable dels alumnes, controla que els alumnes no es dispersin, s’assegura de que les finestres estiguin tancades i tanca la porta al sortir.

Quan arriba al punt de trobada fa el recompte dels alumnes i informa al responsable de planta.

El responsable de planta informa al cap d’emergència.

Esperen tots les indicacions del cap d’emergència.

Primer pis

(Aula de plàstica, sala de material)

 • Responsable de planta: Carmina Sebé o el /la mestra que està fent classe a plàstica. Supervisa (revisa que hi sigui la responsable de planta i si no hi és, actua per ella) Maria Rosa Martín.

Quan soni l’alarma tots els alumnes deixen les coses que estan fent i sense agafar res surten de la classe en fila índia fins al punt de trobada:

 • Els alumnes que estan a la classe de plàstica baixen les escales i surten per la porta principal.

El responsable de planta s’assegura que no queda cap persona a dins de l’edifici, mirant especialment el magatzem de material.

El personal del centre que no té grup classe col.labora en la sortida dels grups, tanca les finestres i les portes dels espais exteriors.

La mestra o monitora responsable dels alumnes, controla que els alumnes no es dispersin, s’assegura de que les finestres estiguin tancades i tanca la porta al sortir.

Quan arriba al punt de trobada fa el recompte dels alumnes i informa al cap d’emergència.

Esperen tots les indicacions del cap d’emergència.

Soterrani

A: Cuina, magatzem, vestuaris, lavabo, sala de màquines, laboratori, sala de monitors.

B: caseta d’en Miquel: aula, despatx, lavabo.

 • Responsable de planta A: Laurentina Sánchez (cuinera). Supervisa (revisa que hi sigui la responsable de planta i si no hi és actua per ella) l'ajudant de cuina.
 • Responsable de planta B: La mestra que està a la caseta. Supervisa (revisa que hi sigui la responsable de planta i si no hi és actua per ella) l'ajudant de cuina.

Quan soni l’alarma tots els alumnes deixen les coses que estan fent i sense agafar res surten de les classes en fila índia fins al punt de trobada:

 • Els alumnes que estan al laboratori surten per la porta que dona a l’exterior del passadís.
 • El personal de cuina surt per la porta exterior de la cuina.
 • Els alumnes que estan a la caseta surten per la porta de la caseta.

El responsable de planta s’assegura que no queda cap persona a dins de l’edifici, mirant especialment els lavabos i el laboratori, també que no quedi ningú dins de la caseta. Desconnecta les instal.lacions i tanca totes les finestres i portes.

El personal del centre que no té grup classe col.labora en la sortida dels grups, tanca les finestres i les portes dels espais exteriors.

Quan arriba al punt de trobada fa el recompte dels personal de cuina.

La mestra o monitora responsable dels alumnes, controla que els alumnes no es dispersin, s’assegura de que les finestres estiguin tancades i tanca la porta al sortir.

Quan arriba al punt de trobada fa el recompte dels alumnes i informa al responsable de planta.

El responsable de planta informa al cap d’emergència.

Esperen tots les indicacions del cap d’emergència.

Quan una persona detecta un foc o emergència avisa al cap d’emergència. Si valora que no té temps d’avisar al cap d’emergència, primer prem l’alarma de la planta i després avisa la cap d’emergència.

En sentir l’alarma el cap d’emergència avalua la situació, dona ordre d’avisar als bombers; espera als bombers i es dirigeix davant de les escales de la peixera per fer el recompte.

Planta baixa

(Aules primer i segon, lavabos nens/nenes, lavabos mestres-neteja, lavabos darrera el pavelló)

Responsable de planta

 • Hores de classe: Montse Ollé o el/la mestra que està a segon. Si no hi ha ningú a segon, la mestra que està a primer. Supervisa (revisa que hi sigui la responsable de plata i si no hi és actua per ella) l'Anna Colomer o la mestra que estigui a primer.
 • Temps de migdia: La monitora de segon.

Quan soni l’alarma tots els alumnes deixen les coses que estan fent i sense agafar res surten de la classe en fila índia fins al punt de trobada:

 • Els alumnes de primer i de segon surten per la porta que dona a les terrasses.

El responsable de planta s’assegura que no queda cap persona a dins de l’edifici, mirant especialment els lavabos.

El personal del centre que no té grup classe col.labora en la sortida dels grups, tanca les finestres i les portes dels espais exteriors.

La mestra o monitora responsable dels alumnes, controla que els alumnes no es dispersin, s’assegura de que les finestres estiguin tancades i tanca la porta al sortir.

Quan arriba al punt de trobada fa el recompte dels alumnes i informa al responsable de planta. El responsable de planta informa al cap d’emergència.

Esperen tots les indicacions del cap d’emergència.

Primer pis

(Tutoria, aules de tercer i quart)

Responsable de planta

 • Hores de classe: Laia Fernàndez o el/la mestra que està a quart. Si no hi ha ningú a quart, la persona que està a tercer. Supervisa (revisa que hi sigui la responsable de plata i si no hi és actua per ella) l'Anna Colomer o la mestra que estigui a primer.
 • Temps de migdia: La monitora de quart.

Quan soni l’alarma tots els alumnes deixen les coses que estan fent i sense agafar res surten de la classe en fila índia fins al punt de trobada:

 • Els alumnes que estan a la classe de tercer surten per la porta, baixen les escales i surten per la porta principal fins al punt de trobada.
 • Els alumnes que estan a la classe de quart surten per la porta de la terrassa, baixen les escales i surten per la porta principal fins al punt de trobada.

El responsable de planta s’assegura que no queda cap persona a dins de l’edifici, mirant especialment la tutoria i lavabos.

El personal del centre que no té grup classe col.labora en la sortida dels grups, tanca les finestres i les portes dels espais exteriors.

La mestra o monitora responsable dels alumnes, controla que els alumnes no es dispersin, s’assegura de que les finestres estiguin tancades i tanca la porta al sortir.

Quan arriba al punt de trobada fa el recompte dels alumnes i informa al responsable de planta.

El responsable de planta informa al cap d’emergència.

Esperen tots les indicacions del cap d’emergència.

Quan una persona detecta un foc o emergència avisa al cap d’emergència. Si valora que no té temps d’avisar al cap d’emergència prem l’alarma de la planta i avisa la cap d’emergència.

En sentir l’alarma el cap d’emergència avalua la situació, dona ordre d’avisar als bombers; espera als bombers i es dirigeix a les escales de davant la peixera per fer el recompte.

Planta baixa

(Biblioteca, lavabos nenes-dutxes, aula d’informàtica)

 • Responsable de planta: El/la mestra o monitora que està la biblioteca, sinó hi ha ningú, la mestra que està a informàtica. Supervisa (revisa que hi sigui la responsable de planta i si no hi és actua per ella) Víctor Beltran o el/la mestra que estigui a sisè.

Quan soni l’alarma tots els alumnes deixen les coses que estan fent i sense agafar res surten de la classe en fila índia fins al punt de trobada:

 • Els alumnes que estan a la biblioteca surten per la porta principal de la biblioteca.
 • Els alumnes que estan a la classe d’informàtica, surten per la porta que dona a l'entrada principal del pavelló 2.

El responsable de planta s’assegura que no queda cap persona a dins de l’edifici, mirant especialment els lavabos i dutxes de la planta.

El personal del centre que no té grup classe col.labora en la sortida dels grups, tanca les finestres i les portes dels espais exteriors.

La mestra o monitora responsable dels alumnes, controla que els alumnes no es dispersin, s’assegura de que les finestres estiguin tancades i tanca la porta al sortir.

Quan arriba al punt de trobada fa el recompte dels alumnes i informa al responsable de planta. El responsable de planta informa al cap d’emergència.

Esperen tots les indicacions del cap d’emergència.

Primer pis

(Tutoria, lavabo mestres, lavabo nens-nenes, aules de cinquè i sisè)

Responsable de planta

 • Hores de classe: Elena Caro o el/la mestra que està la classe de cinquè, si no hi és la mestra que està a sisè.Supervisa (revisa que hi sigui la responsable de planta i si no hi és actua per ella) Víctor Beltran o el/la mestra que estigui a sisè.
 • Temps de migia: La monitora de cinquè.

Quan soni l’alarma tots els alumnes deixen les coses que estan fent i sense agafar res surten de la classe en fila índia fins al punt de trobada:

 • Els alumnes que estan a la classe de sisè surten per la porta de la terrassa, baixen les escales i surten per la porta principal.
 • Els alumnes que estan a la classe de cinquè surten per la porta, baixen les escales i surten per la porta principal fins al punt de trobada.

El responsable de planta s’assegura que no queda cap persona a dins de l’edifici, mirant especialment la tutoria i lavabos.

El personal del centre que no té grup classe col.labora en la sortida dels grups, tanca les finestres i les portes dels espais exteriors.

La mestra o monitora responsable dels alumnes, controla que els alumnes no es dispersin, s’assegura de que les finestres estiguin tancades i tanca la porta al sortir.

Quan arriba al punt de trobada fa el recompte dels alumnes i informa al responsable de planta. El responsable de planta informa al cap d’emergència.

Esperen tots les indicacions del cap d’emergència.

(Tutoria, aules de P-4, P-3 i P-5)

Quan una persona detecta un foc o emergència avisa al cap d’emergència. Si valora que no té temps d’avisar al cap d’emergència prem l’alarma de la planta i avisa la cap d’emergència.

En sentir l’alarma el cap d’emergència avalua la situació, dona ordre d’avisar als bombers; espera als bombers i es dirigeix a les escales de davant la peixera per fer el recompte.

Responsable de planta

 • Hores de classe: Araceli Cucala o Valeria Villar o el/la mestra que està ala classe de P-4. Si no hi ha ningú a P-4 la substituirà la mestra que hi hagi a la classe de P-3. Supervisa (revisa que hi sigui la responsable de planta i si no hi és, actua per ella) l'Eulàlia Busquets o la monirotra de P-4 en el temps de migdia.
 • Temps de migdia: La monitora de P-4.
 • Punt de trobada: Bosquet

Quan soni l’alarma tots els alumnes deixen les coses que estan fent i sense agafar res surten de la classe en fila índia, junt amb la mestra fins al punt de trobada.

El responsable de planta s’assegura que no queda cap persona a dins de l’edifici, mirant especialment la tutoria i lavabos.

El personal del centre que no té grup classe col.labora en la sortida dels grups, tanca les finestres i les portes dels espais exteriors.

La mestra o monitora responsable dels alumnes, controla que els alumnes no es dispersin, s’assegura de que no quedi cap nen als lavabos de la classe, de que les finestres estiguin tancades i tanca la porta al sortir.

Quan arriba al punt de trobada fa el recompte dels alumnes i informa al responsable de planta. El responsable de planta informa al cap d’emergència.

Esperen tots les indicacions del cap d’emergència.

(Gimnàs, vestuaris - lavabos)

 • Responsable de planta: Lilian Pérez o el/la mestra que està al gimnàs.

Quan soni l’alarma tots els alumnes deixen les coses que estan fent i sense agafar res surten de la classe en fila índia fins al punt de trobada.

El responsable de planta s’assegura que no queda cap persona a dins de l’edifici, mirant especialment els vestidors i lavabos.

El personal del centre que no té grup classe col.labora en la sortida dels grups, tanca les finestres i les portes dels espais exteriors.

La mestra o monitora responsable dels alumnes, controla que els alumnes no es dispersin, s’assegura de que les finestres estiguin tancades i tanca la porta al sortir.

Quan arriba al punt de trobada fa el recompte dels alumnes i informa al cap d’emergència.

Esperen tots les indicacions del cap d’emergència.

(Poliesportiu, minibàsquet, lladoners, terrasses, pati de parvulari, jardins, hort)

Quan una persona detecta un foc o emergencia, avisa al cap d’emergència.

El cap d’emergència avalua la situació i activa el pla d’emergència.

Dona ordre de prémer l’alarma i d’avisar als bombers; espera als bombers i es dirigeix a les escales de davant la peixera per fer el recompte.

 • Responsable de pati: El/la monitora o mestra que vigilen els patis i terrasses. Cadascú és responsable del seu espai.

Els alumnes que juguen a les terrasses, al poli, volei i minibàsquet, s’han de dirigir al minibàsquet..

Tots els alumnes en sentir l’alarma s’han de dirigir junt amb el responsable de vigilància al punt de trobada.

Qui vigila als tarongers s’assegurarà que no queda ningú a dins del primer pavellò i als lavabos del pati. Qui vigila al pati de lladoners mirarà que no quedi ningú al quarto de material. Qui vigila el poliesportiu s’assegurarà que no quedi ningú al segon pavelló i lavabos del gimnàs.

La mestra o monitora responsable de la vigilància als patis , controla que els alumnes que es troben a cada espai no es dispersin i es dirigeixen tots cap al punt de trobada.

Un cop allà cada alumne s’agruparà amb la seva classe i amb el monitor o mestre per poder fer el recompte.

Es dirà el recompte fet al cap d’emergència.


AL SIMULACRE D'EVACUACIÓ S'AVALUA: 

 • Temps total d’evacuació
 • Compliment de les tasques assignades al personal (responsables de planta)
 • Control que l’alarma l’hagi sentit tothom i no hagi quedat ningú dins de l’edifici.
 • Control que les portes i finestres estiguin en la posició correcta.
 • Control que s’hagi desconnectat l’energia (es pot simular)
 • Control de l’avís als bombers (temps que es triga a fer-ho)
 • Altres incidències destacades.