calendari horari

Calendari

El calendari escolar serà el que per a cada curs aprovi el Departament d’Ensenyament de la Generalitat als Centres d’Educació Infantil i Primària. Els períodes de jornada intensiva i els dies de lliure elecció seran triats pel Consell escolar, un cop escoltat el Claustre. El gerent del CEB és qui els autoritza.

Horari

Horari general dels alumnes d’Educació Infantil i primària: de 9h a 12:30h i de 15h a 16:30h.

Sessions en jornada partida

Les sessions de classe a primària són d’una hora al matí. El pati és de 1⁄2 hora a les 11 h. A la tarda les sessions duren hora i mitja o bé 3⁄4 i 3⁄4 o bé una hora una sessió i 30 minuts l’altra, depenent de l’àrea i activitat. A parvulari l’horari de classe i de pati és més flexible, menys quan entren els especialistes, que també fan classe a primària.

Sessions en jornada continuada

A primària, les tres primeres sessions de classe són de 50 minuts. Entre la segona i la tercera fem un pati de 30 minuts. La quarta sessió dura una hora. A parvulari l’horari de classe i de pati és més flexible.

El temps d’esbarjo és considerat una activitat educativa integrada en l’horari lectiu de l’alumnat.

Horari mestres

  • Dilluns, Dimarts, dimecres i dijous : de 9h a 14:15 h i de 15h a 16:30h
  • Divendres és de 9h a 12:30h i de 15h a 16:30 h.

Les famílies dels alumnes d’infantil podran entrar al recinte escolar per acompanyar o per recollir els seus fills. A la tarda, poden entrar a partir de les 16:20 h, per evitar aglomeracions i per no coincidir exactament amb l’horari de primària. De totes maneres, els alumnes de parvulari que esperen que els germans de primària els vagin a recollir, romandran a dins de l’escola fins que els seus germans arribin.

L’horari d’obertura del centre és a les 9h i es tancaran les portes d’entrada a les 9:20h, tant la del carrer Arc de Sant Martí com la del carrer Alta de Pedrell. A la tarda, s’obriran les portes a les 16:20h i es tancarà la porta del carrer Arc de Sant Martí a les 16:50h i la porta del carrer Alta de Pedrell a les 16:45h.

Les famílies dels alumnes de primària de 1r a 4t s’hauran d’esperar a la porta d’entrada del primer pavelló, on estan les classes de CI i CM. Les famílies dels alumnes de 5è i 6è s’esperaran a l’entrada del segon pavelló.

Els alumnes que no compleixin l’horari d’entrada seran avisats pel tutor/a i si no es millora la puntualitat, la direcció parlarà amb la família i si és necessari derivarà el cas a la treballadora social de l’EAP.

Les famílies poden anar a recollir els alumnes de parvulari a les classe i els de primària els recullen a davant de les terrasses dels dos pavellons, però en cap cas no es pot passar per davant dels finestrals i mirar pels vidres, ja que distreuen l’activitat que fan els seus fills i companys de classe. Els alumnes que tenen autorització per sortir sols, o amb germans, poden fer-ho. La mestra guarda les autoritzacions a l’arxiu de classe, a secretaria. Totes les mestres que intervenen en el grup han de saber quins alumnes marxen sols. Així i tot hi ha d’haver la llista penjada a classe o bé al suro de l’entrada indicant-ho.

No es poden quedar alumnes ni acompanyants (pares, tutors legals, avis, cangurs...) al recinte ni als patis de l’escola un cop finalitzada l’activitat lectiva a no ser que els alumnes facin una activitat extraescolar. S’ha de sortir abans de les 16:45 h, que es quan el conserge i la secretària tanquen les portes, ja que quedar-se perjudicaria la tasca que fan les persones que s’encarreguen de la neteja, a més a més ja no hi ha el conserge per obrir la porta. Els alumnes que hagin de sortir abans d’acabar la jornada escolar cal que portin una nota signada a l’agenda per la família indicant-ne el motiu i l’hora de recollida.